EN
Főoldal > >

Budapest

V. kerület, Akadémia utca

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 7.

Hétfő: 09:00-17:00

Kedd: 09:00-17:00

Szerda: 09:00-17:00

Csütörtök: 09:00-17:00

Péntek: 09:00-17:00


A pénztár 12.00-12.30 között zárva tart.

PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZFELVÉTEL

Kérjük, hogy a 2 millió HUF feletti készpénzfelvételi igényüket az előző munkanap 13 óráig, valamint a 8000 EUR (vagy annak megfelelő más valuta összeget meghaladó igényüket) - a felvétel előtt két munkanappal 13 óráig kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy faxon.

VALUTAVÁLTÁS

Bankunknál lehetőségük van a meghirdetett pénztári órák alatt a Bank által jegyzett valutákat valutaárfolyamon vásárolni illetve eladni.

Bankunk által forgalmazott valuták: CHF, GBP, EUR, USD

A váltás jutalékmentes.

A Bank reggel 7:45-8:15 óra között jegyez valutaárfolyamot. A Bank jogosult naponta többször valutaárfolyamot jegyezni, az árfolyamok a következő árfolyam kibocsátásáig érvényesek.50.000 EUR vagy annak megfelelő más valuta váltása esetén egyedi árfolyamot jegyzünk.

CÍMLETVÁLTÁS

Hirdetmény a pénztári címletváltásról

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet, valamint az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet alapján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban:Bank) a címletváltást az alábbiak szerint végzi:

  • A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot vált át más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig - forgalomképes forintérmére.
  • A Bank a forgalomképes, illetve törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérmékből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 db-ot vált át más címletű forgalomképes forintérmére, illetve forintbankjegyre.
  • A Bank a hiányos forintbankjegyet abban az esetben veszi át címletváltásra, amennyiben a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a Bank által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik.
  • A Bank címletváltás keretében nem váltja át azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintbankjegy tekintetében a Bank köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet az MNB-nek átadni vagy megküldeni.
  • A Bank címletváltás keretében nem váltja át a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintérme tekintetében a Bank köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintérmét az MNB-nek átadni vagy megküldeni.
 • A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást kizárólag a Banknál bankszámlával rendelkező Ügyfelek részére végez, illetve azt az általa nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez köti.
  A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást Fiókjában (1137 Budapest, Szent István krt 18) végzi.
  A Bank a címletváltási tevékenységért díjat számít fel. A díj mértékét a Bank „Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok jogi személyek, nem jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, „általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek”, egyéni vállalkozók számláira vonatkozóan”, valamint a „Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan” című Tájékoztatói tartalmazzák.