EN
Főoldal > Állampapírok > Államkötvények

Államkötvények

1. Termékleírás

 • A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő, dematerializált formában előállított kamatozó állampapír.
 • Alapcímlete 10.000 Ft. Négyféle (3, 5, 10, 15 éves) futamidővel kerülnek elsődleges értékesítésre aukció formájában.
 • A Magyar Államkötvényhez hozzá lehet jutni az elsődleges forgalmazóktól, vagy másodpiaci forgalmazóktól közvetlenül.
 • Az államkötvény likvid befektetési forma, másodpiacon értékesíthető.
 • Kamatfizetés évente egyszer történik, tőketörlesztés pedig lejáratkor esedékes.
 • Biztonságos befektetés: a Magyar Állam közvetlen, általános és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy az államkötvény névértékét és előre meghatározott kamatát (vagy egyéb jutalékait) a megjelölt időben és módon megfizeti.
 • A Magyar Államkötvényen alapuló követelés nem évül el.

2. Kiknek ajánljuk!

Közép és hosszú lejáratú, biztonságos befektetést kereső magánszemélyek és cégek részére

Kockázat/nyereség profil

3. Kockázati típusok értékelése:

1. Devizakockázat alacsony, mert a kibocsátás (HUF) történik.

2. Visszafizetési kockázat alacsony, mert a kibocsátó a Magyar állam garantálja a tőke és kamatai kifizetését.

3. Hitelkockázat magas, mivel annak kockázata, hogy a kibocsátó nem marad fizetőképes a futamidő alatt (nemzetközi besorolásunk alapján a bóvli kategóriába esik Magyarország) magas.

4. Likviditási kockázat közepes, mert a befektetés annak lejárata előtt is értékesíthető, de a másodpiaci értékesítés lehetősége az aktuális piaci helyzettől is függ.

5. Kamatkockázat magas, mert a hosszú lejárat esetében az államkötvény árfolyama jobban ki van téve a tőkepiacot befolyásoló tényezőknek, mint egy rövidebb futamidejű diszkontkincstárjegy esetében. Az ügyfél által realizált tényleges hozam attól függ, hogy milyen hozamon vásárolja meg a kötvényt, és ha a lejárat előtt eladja, akkor milyen árfolyamon adja el. Ez extra nyereséget vagy veszteséget okozhat részére.

4. Szerződés feltételei

Kik igényelhetik?

Értékesíthető minden devizabelföldi magánszemélynek, gazdálkodó szervezetnek és külföldi befektetőnek.

Mi szükséges az igényléshez?

 • NHB Növekedési Hitel Bank-nál megnyitott forintban vezetett folyószámla.
 • Értékpapírszámla megnyitása.
 • Alkalmassági megfelelési teszt.

5. Díjak, kamatok

 • Értékpapírszámla számlavezetés díjtalan.
 • Egy adott értékpapír aktuális hozamairól az üzletkötőinknél, illetve netbankon keresztül tájékozódhatnak ügyfeleink.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében a kötvényhez kapcsolódó kamat, vagy az értékesítéshez vagy lejárathoz kapcsolódó árfolyamnyereség kamatadó hatálya alá tartozó jövedelemnek minősül, amely jövedelemből az NHB Növekedési Hitel Bank kamatadót von le az ügyféltől. Kivétel képeznek ez alól a Nyugdíj-előtakarékossági számlán és a Tartós befektetési számlán elhelyezett befektetések, amelyekre speciális adózási szabályok vonatkoznak.

A társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó társaságok esetén az NHB Növekedési Hitel Bank nem von le kamatadót, azt a mindenkor hatályos törvény alapján kell bevallani és megfizetni.