EN
Főoldal > Állampapírok > Diszkontkincstárjegy

Diszkontkincstárjegy

1. Termékleírás

 • A Diszkont Kincstárjegy legfeljebb egy éves futamidejű állampapír, mely névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség.
 • Alapcímlete 10.000 Ft.
 • Három különböző – 3, 6 és 12 hónapos – futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre. Az állampapír piaci másodlagos forgalomban lényegében bármilyen futamidővel megvásárolható.
 • Biztonságos, a Magyar Állam közvetlen, általános és feltétel nélküli kötelezettséget vállal a névérték, megjelölt időben és módon történő kifizetésére.
 • Előre kalkulálható, sokszor a betéteknél magasabb hozam.
 • Likvid, könnyen értékesíthető.

2. Kiknek ajánljuk?

Kockázatkerülő, likviditást kereső befektetők számára.

3. Kockázatok

3.1 Kockázat/nyereség profil


3.2. Kockázati típusok értékelése:

3.2.1. Devizakockázat alacsony, mert a kibocsátás (HUF) történik.
3.2.2. Visszafizetési kockázat alacsony, mert a kibocsátó a Magyar állam garantálja a tőke és kamatai kifizetését.
3.2.3. Hitelkockázat közepes, mivel annak kockázata, hogy a kibocsátó nem marad fizetőképes a rövid futamidő alatt (nemzetközi besorolásunk alapján a bóvli kategóriába esik Magyarország) közepes.
3.2.4. Likviditási kockázat közepes, mert a befektetés annak lejárata előtt is értékesíthető, de a másodpiaci értékesítés lehetősége az aktuális piaci helyzettől is függ.
3.2.5. Kamatkockázat alacsony, mert a rövid lejárat esetében a diszkontkincstárjegy árfolyama nincs annyira kitéve a tőkepiacot befolyásoló tényezőknek, mint egy hosszabb futamidejű államkötvény esetében. Az ügyfél által realizált tényleges hozam attól függ, hogy milyen hozamon vásárolja meg a diszkontkincstárjegyet, és ha a lejárat előtt eladja, akkor milyen árfolyamon adja el. Ez extra nyereséget vagy veszteséget okozhat.

4. Szerződés feltételei

4.1. Kik igényelhetik?
Értékesíthető minden deviza külföldi és deviza belföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet számára.

4.2. Mi szükséges az igényléshez?
 • NHB Növekedési Hitel Bank-nál megnyitott forintban vezetett folyószámla.

 • Értékpapírszámla megnyitása.

 • Alkalmassági megfelelési teszt.

5. Díjak, kamatok

 • Értékpapírszámla számlavezetés díjtalan.
 • Egy adott értékpapír aktuális hozamairól az üzletkötőinknél, illetve netbankon keresztül tájékozódhatnak ügyfeleink.

6. Adózási tudnivalók

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében a kötvényhez kapcsolódó kamat, vagy az értékesítéshez vagy lejárathoz kapcsolódó árfolyamnyereség kamatadó hatálya alá tartozó jövedelemnek minősül, amely jövedelemből az NHB Növekedési Hitel Bank kamatadót von le az ügyféltől. Kivétel képeznek ez alól a Nyugdíj-előtakarékossági számlán és a Tartós befektetési számlán elhelyezett befektetések, amelyekre speciális adózási szabályok vonatkoznak.

A társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó társaságok esetén az NHB Növekedési Hitel Bank nem von le kamatadót, azt a mindenkor hatályos törvény alapján kell bevallani és megfizetni.