EN
Főoldal > Állampapírok >

Kétéves Magyar Állampapír

Két éves, fix kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Kétéves Magyar Állampapírt, ha

· alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,

· rövid távú befektetésekben gondolkodik,

· fontos Önnek a biztonság és a fix kamatozás

Azért érdemes a Kétéves Magyar Állampapírt választania, mert

· fix kamatozású, kiszámítható befektetés, kamatát lejáratkor kifizető értékpapír

· visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja, névértékre és a kamatra egyaránt,

· 24 hónapos futamidővel bocsátják ki

· lejárat előtt értékesíthető.

A Kétéves Magyar Állampapír 1 forintos címletekben kerül kibocsátásra. A Kétéves Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kétéves Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)
a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Kétéves Állampapírokat.

A Kétéves Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján, naponta megrendezésre kerülő aukciós lebonyolítással kerül forgalomba. Aukciós megbízást naponta, 100%-os nettó árfolyam plusz időarányos felhalmozott kamattal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A Kétéves Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 2016. január 1-től 15%. Forintban kibocsátott állampapír lévén mentes az egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettsége alól.

Kockázat lehet, az állampapír lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Kibocsátást követő forgalmazás

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A már forgalomba került kamatozó Kétéves Magyar Állampapírokra az NHB Bank minden nap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Kétéves Magyar Állampapírokra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre aznapra. Az ezután beérkező megbízásokat csak a következő kereskedési napra vonatkozóan - az akkorra érvényes árfolyamon - teljesítjük. Kétéves Magyar Állampapírok aukciós megbízáshoz illetve vételhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.

Árfolyamok
Valuta
Deviza
PénznemVételEladás
USD269,42286,08
EUR305,16324,04
GBP357,83379,97
CHF268,35284,95
PénznemVételEladás
USD275,52281,08
EUR311,26317,54
GBP365,26372,64
CHF274,18279,72

A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek

Átváltás

HUF