EN
Főoldal > Állampapírok >

Prémium Magyar Állampapír

3 és 5 éves, változó kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Prémium Magyar Állampapírt, ha

· alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,

· középtávú befektetésekben gondolkodik,

· fontos Önnek a biztonság és a változó kamatozás

Azért érdemes a Prémium Magyar Állampapírt választania, mert

· változó kamatozású, kamatát lejáratkor kifizető értékpapír,

· A Prémium Magyar Állampapír 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérően,

· visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja, névértékre és a kamatra egyaránt,

· lejárat előtt értékesíthető.

A Prémium Magyar Állampapír 1.000 forintos címletekben kerül kibocsátásra. A Prémium Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

** A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A Prémium Magyar adagolt kibocsátás útján, naponta megrendezésre kerülő aukciós lebonyolítással kerül forgalomba. Aukciós megbízást naponta, 100%-os nettó árfolyam plusz időarányos felhalmozott kamattal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A Prémium Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 2016. január 1-től 15%. Forintban kibocsátott állampapír lévén mentes az egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettsége alól.

Kockázat lehet, a kincstárjegyek lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Kibocsátást követő forgalmazás

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A Bank által forgalmazott Prémium Magyar Állampapírokra az NHB Bank mindennap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Prémium Magyar Állampapírokra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre. A Prémium Magyar állampapír vételhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.