EN
Főoldal > Mifid II >

Kiemelt Információs Dokumentumok (KID)

Előzetes tájékoztatás

A jelenlegi üzletszabályzat rendelkezéseivel és szerződéses gyakorlattal, úgy 2018. január 3. napját követően továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Bank az Önnek küldött tájékoztatásokat ne papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. az Ügyfélkapun, weblapon keresztül) küldje meg az Ön részére. Az új szabályozás értelmében azonban az Ön kifejezett hozzájárulására szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás – azaz az információk tartós adathordozón (Ügyfélkapun, weboldalon) történő biztosítása - a továbbiakban is alkalmazható legyen.

Ezen kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát Ön 2018 január 3. napjától kezdődően az Ügyfélkapun keresztül adhatja meg. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fenti hozzájáruló nyilatkozat megtételére természetesen írásban is lehetősége van, azzal, hogy amennyiben hozzájárulását ily módon kívánja megtenni, úgy a hozzájáruló nyilatkozat kérjük, szíveskedjek letölteni a https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok oldalról és azt részünkre postai úton a 1054 Bp. Akadémia u. 7-9. címre vagy azt szkennelve a befszolgbo@nhbbank.hu szíveskedjék megküldeni.

Amennyiben Ön hozzájárul a Bank a jogszabályban meghatározott egyes termékekre vonatkozóan az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID), a költségekről és a kapcsolódó díjakról szóló tájékoztatást valamint befektetési tanácsadás igénybevétele esetén az ún. alkalmassági jelentést is a Bank az Ügyfélkapun keresztül illetve a weboldalon bocsátja rendelkezésére.

Amennyiben a Kiemelt Információs Dokumnetumok (KID), kibocsátói tájékoztatások stb. a Banknak kizárólag a magyartól eltérő idegen nyelven áll rendelkezésére úgy ezen tájékoztatókat, információkat változatlan tartalommal az eredeti nyelven bocsátja az ügyfél rendelkezésére.

A KID-ek rendelkezésre bocsátására elsősorban az ügyletkötést megelőzően kerül sor és – az Ön hozzájárulásának függvényében - a honlapon keresztül. Abban az esetben azonban, ha a távközlési eszköz útján - így szóban hangrögzített telefonon keresztül - biztosított kapcsolat során a KID rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, Ön előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy e dokumentumot az Ön részére a Bank az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa csak, ahelyett, hogy az egyedi ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.

E nyilatkozat megtétele természetesen nem jelenti azt, hogy konkrét ügylet esetében Ön ne kérhesse, hogy még az egyedi ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

Pénzügyi eszközök típusai

1 Állampapír

2 Devizában denominált Állampapír

3 Alacsony kockázatú befektetési alap (1-2 kockázatbesorolás)

4 Közepes kockázatú befektetési alap (3-5 kockázatbesorolás)

5 Magas kockázatú befektetési alap (6-7 kockázatbesorolás)

6 Devizában denominált alacsony kockázatú befektetési alap (1-2 kockázatbesorolás)

7 Devizában denominált Közepes kockázatú befektetési alap (3-5 kockázatbesorolás)

8 Devizában denominált Magas kockázatú befektetési alap (6-7 kockázatbesorolás)

9 Forintban jegyzett tőzsdén kívüli részvény (OTC)

10 Forintban jegyzett BÉT-re bevezetett részvény

11 Forintban jegyzett tőzsdei BÉT-re bevezetett nemzetközi részvény (BÉTa Piac)

12 Devizában jegyzett tőzsdei részvény

13 Short ügylet devizában jegyzett tőzsdei részvényre

14 Devizában jegyzett tőzsdén kívüli részvény (OTC)

15 Vállalati kötvény (kamatozó, zéró kupon)

16 Tőkeáttétel nélküli tőzsdén jegyzett alapok és strukturált termékek (ETF)

17 Beépített tőkeáttételes tőzsdén jegyzett alapok és strukturált termékek (ETF, ETC, ETN, ETP)

18 Certifikát

19 Warrant

20 Árfolyamkülönbözeti ügylet (CFD)

21 Opció vétele részvényre (lehívható)

22 Opció eladás részvényre (kiírás)

23 Opció vétele származtatott termékre(lehívható)

24 Opció eladás származtatott termékre (kiírás)

25 Tőzsdei határidős ügylet

26 Tőzsdén kívüli OTC Spot és határidős(forward) ügylet

27 Virtuális deviza (crypto)