EN
Főoldal > Mifid II >

Ügyféltájékoztatással kapcsolatos változások

Tisztelt Ügyfelünk!

2018. január 3. napjától a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU irányelv és kapcsolódó szabályozása (MiFID II szabályozás) alapján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (Bank) által nyújtott befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is jelentősen megváltoznak.

Amint az Ön előtt is ismert Bankunk különös hangsúlyt fektet az ügyfélvédelemre és ezen belül is a legnagyobb gondosságot kívánja arra fordítani, hogy Önt a lehető legszélesebb körű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő információkkal lássa el.

Természetesen, egyezően a jelenlegi üzletszabályzat rendelkezéseivel és szerződéses gyakorlattal, úgy 2018. január 3. napját követően továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Bank az Önnek küldött tájékoztatásokat ne papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. az Ügyfélkapun, weblapon keresztül) küldje meg az Ön részére. Az új szabályozás értelmében azonban az Ön kifejezett hozzájárulására szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás – azaz az információk tartós adathordozón (Ügyfélkapun, weboldalon) történő biztosítása - a továbbiakban is alkalmazható legyen.

Ezen kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát Ön 2018 január 3. napjától kezdődően az Ügyfélkapun (https://ugyfelkapu.nhbbank.hu) keresztül adhatja meg. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fenti hozzájáruló nyilatkozat megtételére természetesen írásban is lehetősége van, azzal, hogy amennyiben hozzájárulását ily módon kívánja megtenni, úgy a hozzájáruló nyilatkozat kérjük, szíveskedjek letölteni a https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok oldalról és azt részünkre postai úton a 1054 Bp. Akadémia u. 7-9. címre vagy azt szkennelve a befszolgbo@nhbbank.hu szíveskedjék megküldeni.

Amennyiben Ön hozzájárul a Bank a jogszabályban meghatározott egyes termékekre vonatkozóan az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID), a költségekről és a kapcsolódó díjakról szóló tájékoztatást valamint befektetési tanácsadás igénybevétele esetén az ún. alkalmassági jelentést is a Bank az Ügyfélkapun keresztül illetve a weboldalon bocsátja rendelkezésére.

Amennyiben döntéséhez további információra van szüksége, úgy kérjük, az info@nhbbank.hu e-mail címen, vagy a 06-1-429-9400-os telefonszámon keresse Társaságunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak szíves rendelkezésére.

Budapest, 2017.12.15.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

Előzetes tájékoztatás

      1. A Bank a szerződés megkötését megelőzően szóban, illetőleg írásban (tartós adathordozón, honlapon: www.nhbbank.hu) világos, egyértelmű, pontos, világos és kiegyensúlyozott előzetes tájékoztatást ad az Ügyfél részére a szerződés feltételeiről, a pénzügyi eszköz árfolyamáról, az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam alakulásáról, a piac helyzetéről, a nyilvános információkról, az ügylet kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektető-védelmi rendszerről, és minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. Az Ügyféllel történő előzetes megállapodás alapján a Bank jogosult tájékoztatási kötelezettségének egyéb tartós adathordozón eleget tenni. Az ügylet megkötésével az Ügyfél egyúttal az előzetes tájékoztatás elfogadását is igazolja.
      2. A Bank az Ügyfelet tájékoztatja a végrehajtás helyszíneiről, valamint az összes díjakról, és költségekről. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Bank a befektetési tanácsadást egyes végrehajtási helyszíneken nem független alapon nyújtja. A Bank jogosult díjat, jutalékot vagy olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást elfogadni, amelyet valamely harmadik fél, vagy egy harmadik fél nevében eljáró személy fizet, vagy biztosít a Bank részére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben.
      3. A Bankot tájékoztatási kötelezettség nem terheli, ha a szerződés tárgyát olyan pénzügyi eszköz, ügylet képezi, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a tájékoztatást már megkapta, vagy a szerződéskötésre az Ügyfél kifejezett kérésére kerül sor, és nem a Bank által történő befektetési tanácsadás keretében.

Nyilatkozat letöltése