EN
Főoldal > Mifid II >

Végrehajtási politikával kapcsolatos változások

Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelvének magyarországi implementációját megvalósító 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályainak, valamint a Bizottságnak (EU) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítésről szóló 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletben (Rendelet) foglaltaknak megfelelően meghatározni az ügyfelek megbízásainak legkedvezőbb végrehajtását biztosítani hivatott elveket, eljárásokat.

Amennyiben az ügyfél a megbízása során a jelen politikában feltüntetett végrehajtási szempontok tekintetében ad utasításokat, eltérve az itt jelzettektől, adott esetben az adott ügylet tekintetében a végrehajtási politika nem érvényesülhet, a megbízás kizárólag az ügyfél utasításait követve, annak megfelelően kerül végrehajtásra. Ezzel az ügyfél megakadályozhatja a Bank által meghatározott legkedvezőbbnek ítélt végrehajtási mód alkalmazásában.

Amennyiben a Kiemelt Információs Dokumnetumok (KID), kibocsátói tájékoztatások stb. a Banknak kizárólag a magyartól eltérő idegen nyelven áll rendelkezésére úgy ezen tájékoztatókat, információkat változatlan tartalommal az eredeti nyelven bocsátja az ügyfél rendelkezésére.

Végrehajtási helyszínek összefogalalója

  1. Budapesti Értéktőzsde
  2. NHB Treasury Desk
  3. KBC Securities Magyarosrszág
  4. Raiffeisen Bank International
  5. Sharelink Securities and Financial Services Ltd.
  6. CMC Markets Plc.
  7. Interactive Brokers LLC

A Bank Üzletszabályzata és Végrehajtási politikája jelenleg is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a kereskedési helyszínre (így pl. tőzsdére, MTF-re) bevezetett állampapírok tekintetében a megbízást e helyszíneken kívül, saját számlás kereskedés keretében hajtsa végre. Ennek kockázatait a végrehajtási politika tartalmazza.

A jelenlegi szabályozással egyezően továbbra is szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogyha szabályozott piacon kerekedett részvények vonatkozásában adott limitáras megbízása nem kerül azonnal teljesítésre, akkor a Bank saját belátása szerint dönthessen arról, hogy a megbízást közzéteszi-e úgy, hogy az a többi piaci szereplő számára könnyen hozzáférhető legyen.