EN
Főoldal > >

Az NHB befektetőinek: kiadási célú megállapodás és további fontos info

Budapest, 2019. június 27. – A végelszámoló tájékoztatja az NHB befektetési szolgáltatással érintett ügyfeleit, hogy a tulajdonukban álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány gyors és hatékony kiadása érdekében az NHB kiadási célú megállapodást kötött a CODEX Értéktár Zrt-vel. A vagyonkiadás várhatóan 2019. júliusában megkezdődik. A szükséges átvilágítással kapcsolatos tudnivalókról minden érintett ügyfél egyedileg kap tájékoztatást.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” (NHB) végelszámolója tájékoztatja ügyfeleit, hogy az NHB és az engedéllyel rendelkező CODEX Értéktár Zrt. befektetési vállalkozás (székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) (CODEX) együttműködési megállapodást (Megállapodás) kötöttek az NHB befektetési üzletágához tartozó, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány (Eszközök) soron kívüli kiadása érdekében. A Megállapodás megkötésével a végelszámoló célja a vagyonkiadás szakszerű, átlátható és megfelelően nyomon követhető, egyúttal hatékony és gyors lebonyolítása, az ügyfelekkel történő teljeskörű elszámolás mielőbbi végrehajtása.

A Megállapodás értelmében az Eszközök kiadása a folyamatban lévő szükséges előkészítést követően, 2019. júliusában kezdődik meg. Ennek keretében a CODEX végrehajtja az NHB-hoz már beérkezett ügyfélmegbízásokat, valamint beszerzi és teljesíti valamennyi további érintett ügyfél vagyonkiadási megbízását. Szükség esetén az ügyfélmegbízások teljesítése érdekében elvégzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.

A Pmt.-ben meghatározott esetekben a szolgáltatóknak, így az NHB-nak is ismételten át kell világítania ügyfeleit. Ennek során az NHB-nak a CODEX közreműködésével meg kell győződnie arról, hogy adatbázisában a Pmt. alapján nyilvántartandó azonosító adatok, az adatokat igazoló okmányok másolatai, valamint a szükséges nyilatkozatok rendelkezésre állnak, illetve megfelelőek, aktuálisak-e. Amennyiben valamely nyilvántartott adat megváltozott, vagy a szükséges adat, okmánymásolat, nyilatkozat nem áll rendelkezésre, azokat frissíteni, pótolni kell. Az ügyfélmegbízások teljesítéséhez elengedhetetlen adatok egyeztetéséhez, a hiányzó adatok, dokumentumok, nyilatkozatok frissítéséhez, pótlásához kérjük az ügyfelek együttműködését.

A végelszámoló tájékoztatja az érintetteket, hogy az NHB azon ügyfeleinek, akiknek a hatályos Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítására már sor került, az ügyfél-átvilágítással kapcsolatban jelenleg nincs teendője. Felhívjuk a figyelmet, hogy az NHB-val 2017. június 26-át megelőzően üzleti kapcsolatot létesítő ügyfelek közül azok esetében, akiknek a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítása ezideig nem történt meg, vagy az ügyfél-átvilágítás eredményei teljeskörűen nem állnak rendelkezésre, az ügyfélvagyon kiadását megelőző átvilágítás a vagyonkiadás elengedhetetlen feltétele. Az érintett ügyfelek egyedi tájékoztatásban egyértelmű felhívást fognak kapni az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendőkre vonatkozóan.

A végelszámoló az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek részére személyes tárhelyükön elektronikus formában elérhetővé teszi, minden más ügyfél számára pedig postai úton küldi meg a 2019. június 30. napjára elkészített egyenlegközlő levelet, valamint az érintett ügyfelek esetében az ügyfél-átvilágításra vonatkozó felhívást és a kapcsolódó tájékoztatást. A végelszámoló tájékoztatja az érintett ügyfeleket, hogy lehetőségük van a szükséges dokumentumokat az NHB részére a felhívás bevárása nélkül előzetesen a befszolgbo@nhbbank.hu elektronikus levélcímre e-mailben megküldeni.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány kiadása mielőbb lehetővé váljon, az ügyfél-átvilágításhoz szükséges nyomtatványokat a végelszámoló az alábbi elérhetőségeken is hozzáférhetővé teszi:
https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok A végelszámoló felhívja az ügyfelek szíves figyelmét arra is, hogy csak azon vagyonelemek kiadására kerülhet sor, amelyek transzferálására az érintett ügyfél az előírásoknak megfelelő megbízást adott. Az értékpapírok és pénzeszközök transzferálására, illetve átutalására vonatkozó transzfer- és átutalási ügyfél-megbízások nyomtatványai az NHB honlapján érhetők el
(https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok).
A megbízások megadásával kapcsolatos bővebb információt a 2019. május 31-én közzétett közleményünkben találhatnak (http://www.psfn.hu/hirek/2019-05-31-NHB.html).

Felmerülő kérdéseiket az illetékes munkatársainknak tudják feltenni a 06-1/429-9400-es, a 06-1/429-9481-es, a 06-1/610-5055-ös, vagy a 06-1/610-5035-ös telefonszámokon. Írásbeli megkereséseiket kérjük, hogy a investment@nhbbank.hu címre legyenek kedvesek eljuttatni.

A fentiekkel kapcsolatban kérjük, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett tájékoztatásokat.


Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.


link

Árfolyamok
Valuta
Deviza
PénznemVételEladás
USD269,42286,08
EUR305,16324,04
GBP357,83379,97
CHF268,35284,95
PénznemVételEladás
USD275,52281,08
EUR311,26317,54
GBP365,26372,64
CHF274,18279,72

A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek

Átváltás

HUF