EN
Főoldal > >

Felszámolás alatt az NHB Bank

Budapest, 2019. december 4. — A bíróság elrendelte a végelszámolás alatt álló NHB Bank felszámolását. A hitelezői igények bejelentésének határideje a bíróság döntésének közzétételétől számított 60 nap. Az NHB Bank befektetőinek hitelezői igényt nem kell benyújtaniuk, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány kiadása továbbra is folyamatos.

A Fővárosi Törvényszék a Cégközlönyben 2019. december 2. napján közzétett végzésével elrendelte a végelszámolás alatt álló NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 041371; adószám: 10343386-2-44; a továbbiakban: NHB Bank) felszámolását. A Fővárosi Törvényszék felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki. A felszámolóbiztosi feladatokat Dr. Strasser Csaba Gábor látja el. A felszámolás kezdő időpontja 2019. december 2. napja.

Az NHB Bank felszámolási eljárására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályai az irányadóak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

A hitelezői igénybejelentés határideje a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 60 nap, azaz 2020. január 31. napja (az igénybejelentésnek legkésőbb ezen a napon meg kell érkeznie a felszámoló alábbi postai címére). A felszámoló felhívja a hitelezők figyelmét, hogy a hitelezői igényt azoknak a hitelezőknek is be kell jelenteni, akik azt a végelszámoló részére korábban már bejelentették és a végelszámoló azt visszaigazolta. A hitelezői igény bejelentése díjmentes, a Hpt. értelmében nyilvántartásba vételi díjat (regisztrációs díjat) nem kell fizetni.

A hitelezői igénybejelentést az alábbi címre kell elküldeni:

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.

A felszámoló kéri, hogy a borítékon a következőket szíveskedjenek feltüntetni: „Hitelezői igénybejelentés – NHB”

A felszámoló a bejelentett követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül felülvizsgálja, annak eredményeképpen a szükséges esetekben az érdekeltekkel egyeztet, és a hitelezőket a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vehető hitelezői igényükről írásban 15 napon belül tájékoztatja.

A felszámoló tájékoztatja az NHB Bank azon ügyfeleit, akik kizárólag befektetési szolgáltatásból származó követeléssel rendelkeznek az NHB Banknál, hogy jelen közleményben foglaltak rájuk nézve nem irányadók, hitelezői igényt nem kell benyújtaniuk a felszámolási eljárásban. Emlékeztet továbbá a felszámoló arra, hogy – amint arról az NHB Bank végelszámolója korábban tájékoztatást nyújtott – az NHB Bank befektetési üzletágához tartozó, az NHB ügyfeleinek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszközállomány tekintetében az elvégzett fedezettségellenőrzés alapján hiányra utaló körülmény nem volt megállapítható. A befektetőkkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merült fel, és az értékpapír és pénzeszközállomány ügyfeleknek történő kiadása a CODEX Értéktár Zrt.-vel korábban kötött együttműködési megállapodás alapján továbbra is folyamatosan történik.

link

Árfolyamok
Valuta
Deviza
PénznemVételEladás
USD269,42286,08
EUR305,16324,04
GBP357,83379,97
CHF268,35284,95
PénznemVételEladás
USD275,52281,08
EUR311,26317,54
GBP365,26372,64
CHF274,18279,72

A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek

Átváltás

HUF