EN
Főoldal > >

NHB: felhívás a hitelezői igények bejelentésére

Budapest, 2019. március 21. — A végelszámoló tájékoztatja az NHB Bank ügyfeleit, hogy a bíróság közzétette az NHB Bank végelszámolásról szóló végzését. A hitelezői igények bejelentésének határideje ezáltal megkezdődött, a bejelentésre nyitva álló határidő a közzétételtől számított 60 nap.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cégközlönyben 2019. március 20. napján közzétette Cg.01-10-041371/537. számú végzését, mely az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (NHB Bank) végelszámolásának megindítását rögzíti.

A hitelezői igénybejelentés határideje a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 60 nap, azaz 2019. május 19. napja (ezen a napon kell legkésőbb postára adni az igénybejelentést).

A hitelezők igénybejelentésükre szolgáló formanyomtatványt az alábbi link-ről tudják letölteni: hitigényminta [pdf]. A hitelezői igény bejelentése díjmentes.

A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A végelszámoló a hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül értesíti.

A hitelezői igénybejelentést az alábbi címre kell elküldeni:


Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.


A végelszámoló kéri, hogy a borítékon a következőket szíveskedjenek feltüntetni:

„Hitelezői igénybejelentés – NHB”

Az NHB Bank végelszámolási eljárására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény szabályai az irányadók, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

A végelszámoló tájékoztatja az NHB Bank azon ügyfeleit, akik kizárólag befektetési szolgáltatásból származó követeléssel rendelkeznek az NHB Bankkal szemben, hogy jelen közleményben foglaltak rájuk nézve nem irányadók, így az eljárás jelen szakaszában nincs teendőjük.

A végelszámoló emlékezteti az NHB Bank ügyfeleit, hogy az NHB Bank befektetési szolgáltatási üzletága keretében kezelt értékpapír és pénzeszköz-állomány vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank nem tárt fel szabálytalanságot. Ezek az értékpapírok, ügyfélpénzek nem képezik a végelszámolási vagyon részét, és várhatóan teljes egészében kiadhatók lesznek. A végelszámoló által teljesítendő vagyonkiadás elengedhetetlen feltétele, hogy a végelszámoló megbizonyosodjon arról, hogy az ügyfélvagyon hiánytalanul rendelkezésre áll. Ez a felmérés haladéktalanul megkezdődött, várhatóan napokon belül tájékoztatást tudunk nyújtani a befektetőknek, akiknek ezt követően módjuk lesz pozícióik zárására és értékpapírjaik, ügyfélpénzeik transzferálására is. Az ügyfélvagyon kiadásának további feltétele, hogy a végelszámoló az NHB Bank letéti helyeinek mindegyikén átvegye a rendelkezési jogot. Az ügyfélvagyon felmérése és a végelszámoló rendelkezési jogának átjegyzése szintén haladéktalanul megkezdődött. Megjegyezzük, hogy a rendelkezési jog átjegyzési folyamatát lassíthatja, hogy az ügyfélvagyon egy része külföldi letéti helyeken található, a végelszámoló azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek irányába történő elszámolásban ez ne képezzen akadályt.

A végelszámoló felhívja az NHB Bank ügyfeleinek figyelmét arra, hogy a továbbiakban is folyamatosan kövessék nyomon a honlapon közzétett tájékoztatásokat.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Árfolyamok
Valuta
Deviza
PénznemVételEladás
USD269,42286,08
EUR305,16324,04
GBP357,83379,97
CHF268,35284,95
PénznemVételEladás
USD275,52281,08
EUR311,26317,54
GBP365,26372,64
CHF274,18279,72

A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek

Átváltás

HUF