EN
Főoldal > >

Tájékoztató az NHB befektetői részére

Tájékoztató az NHB befektetői részére

Budapest, 2019. május 31. – A végelszámoló tájékoztatja az NHB befektetőit, hogy az NHB letéti helyei a végelszámoló rendelkezési jogának bejelentését befogadták és visszaigazolták. Az értékpapírok és pénzeszközök transzferálására, illetve átutalására vonatkozó transzfer- és átutalási ügyfél-megbízások nyomtatványait a végelszámoló elérhetővé tette a honlapján. Az ügyfelek jelentős számára tekintettel és a folyamat gyorsítása érdekében a végelszámoló tárgyalásokat folytat kiadási célú megállapodás létrehozása tárgyában. Ennek létrehozásáig a végelszámoló fogadja a megbízásokat, az állomány kiadásának módjáról és menetéről a végelszámoló hamarosan külön közleményben tájékoztatja a befektetőket.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v. a.” (NHB) folyamatban lévő végelszámolási eljárásában az NHB befektetési üzletágánál található, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állományt őrző valamennyi letéti hely — a végelszámoló erre vonatkozó kérelme alapján — a végelszámoló rendelkezési jogának bejelentését befogadta és visszaigazolta.
Az NHB a fentiekre tekintettel megkezdi az értékpapírok és pénzeszközök transzferálására, illetve átutalására vonatkozó transzfer- és átutalási ügyfél-megbízások befogadását. A transzfer- és átutalási megbízások nyomtatványai az NHB honlapján érhetőek el (link: https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok ). Felhívjuk figyelmüket, hogy a formanyomtatványokat az ügyfeleknek ügyfélszámla-típusonként és devizanemenként, illetve értékpapíronként külön-külön kell kitöltenie. A szabályszerűen, a bejelentett aláírásnak megfelelően aláírt transzfer- és átutalási megbízásokat az ügyfelek leadhatják személyesen (a 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. szám alatti bankfiókban), illetve megküldhetik az NHB részére postai úton (cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. szám.), vagy — az aláírt megbízást beszkennelve — e-mail üzenetben (befszolgbo@nhbbank.hu) is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az értékpapírok az ügyfél által szabadon választott, az adott értékpapír fogadására képes befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára transzferálhatók, pénzeszközök tekintetében pedig kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhető átutalás. Az ügyfélvagyon kiadása vonatkozásában pénztári kifizetésre nincs lehetőség.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra is, hogy az úgynevezett tartós befektetési számlán (TBSZ) és nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ-R) található instrumentumok esetében az ügyfelek szabadon dönthetnek, hogy a lekötés megszakítása nélkül egy másik szolgáltatónál vezetett tartós befektetési vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára utalást kezdeményeznek, vagy NHB Banknál történő megszüntetést követően normál ügyfél és értékpapírszámlára kérik az átvezetést teljesíteni.
A TBSZ/NYESZ-R számlán található eszközök a lekötés megszakítása nélkül, jogfolytonosan kizárólag az ügyfél egy másik szolgáltatónál nyitott, azonos rendeltetésű új számlájára utalhatóak, transzferálhatóak át, illetve az ügyfélnek a megszűnő számlával azonos évben máshol kötött és azonos típusú szerződéseivel vezethetők össze. A TBSZ/NYESZ-R típusú ügyfél- és értékpapírszámlán található instrumentumok egyéb, nem TBSZ/NYESZ-R típusú ügyfél- és értékpapírszámlára kizárólag akkor utalhatóak át, illetve transzferálhatóak, ha az ügyfél előzetesen megszünteti az NHB-nál a TBSZ/NYESZ-R számláját, és az eszközök az ún. szabad számlájára kerülnek át, melynek azonban az ügyfelekre nézve — a hatályos jogszabályok alapján — adójogi következményei lehetnek, amelyekért az NHB felelősséget nem vállal.
A transzfer- és átutalási megbízások teljesítéséhez a transzfer- és átutalási díjak megfizetése szükséges, melyek mértékét az NHB hatályos Kondíciós listája tartalmazza. (https://www.nhbbank.hu/letoltesek/uzletszabalyzat/befektetesi-szolgaltatasok-uzletszabalyzata). Tájékoztatjuk az NHB befektetőit, hogy a transzfer díjakat az NHB 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9. szám alatti bankfiókban működő pénztárban személyesen, illetve az alábbi számlaszámra (KELER: HU86 1440 0018 0305 0602 0000 0000) fizethetik be.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a transzfer- és átutalási megbízások teljesítésének feltétele a pénzmosási törvény szerinti ügyfél-átvilágítás megtörténte. Ezért mindazon befektetők, akik a hatályos pénzmosási törvény szerinti ügyfél-átvilágításon még nem estek át, kötelesek lesznek az ügyfél-átvilágítás céljából személyesen, előre egyeztetett időpontban és helyen megjelenni, melynek érdekében az NHB az érintett befektetőkkel fel fogja venni a kapcsolatot.
Tájékoztatjuk továbbá az NHB befektetőit, hogy a végelszámoló a vagyonkiadás soron kívül történő végrehajtása, és így különösen az ügyfélmegbízások beszerzése, az esetlegesen szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedések megtétele, valamint az ügyfélmegbízások haladéktalan teljesítése érdekében tárgyalásokat folytat, melynek eredményeként olyan kiadási célú megállapodást kíván létrehozni, amely alapján egy külső és a szükséges felügyeleti engedéllyel rendelkező piaci szereplő e feladatok végrehajtásában hatékonyan tud közreműködni.
A befektetők tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány kiadásának megkezdéséről, annak pontos módjáról és menetéről, valamint az ügyfelek ezzel kapcsolatos további teendőiről a végelszámoló hamarosan részletes tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett tájékoztatásokat.
Felmerülő kérdéseiket az illetékes munkatársainknak tudják feltenni a 06-1/429-9400-es, a 06-1/429-9481-es, a 06-1/610-5055-ös, vagy a 06-1/610-5035-ös telefonszámokon. Írásbeli megkereséseiket kérjük, hogy a investment@nhbbank.hu címre legyenek kedvesek eljuttatni.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Árfolyamok
Valuta
Deviza
PénznemVételEladás
USD269,42286,08
EUR305,16324,04
GBP357,83379,97
CHF268,35284,95
PénznemVételEladás
USD275,52281,08
EUR311,26317,54
GBP365,26372,64
CHF274,18279,72

A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek

Átváltás

HUF