EN
Főoldal > Közzététel >

Végelszámoláshoz kapcsolódó közzétételek

NHB ügyfelek: tájékoztatás a vagyonkiadással összefüggésben

Budapest, 2020. február 25. Az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 041371; a továbbiakban: NHB Bank) 2019. december 4. napján tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Fővárosi Törvényszék a Cégközlönyben 2019. december 2. napján közzétett végzésével elrendelte a végelszámolás alatt álló NHB Bank felszámolását. Emlékeztet továbbá a felszámoló arra, hogy – amint arról az NHB Bank végelszámolója korábban tájékoztatást nyújtott – az NHB Bank befektetési üzletágához tartozó, az NHB ügyfeleinek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszközállomány tekintetében az elvégzett fedezettségellenőrzés alapján hiányra utaló körülmény nem volt megállapítható, így az NHB Bank azon ügyfeleinek, akik kizárólag befektetési szolgáltatásból származó követeléssel rendelkeznek hitelezői igényt nem kell benyújtaniuk a felszámolási eljárásban, tekintettel arra, hogy az ügyfelek tulajdonában álló, illetve őket megillető pénzeszközök és pénzügyi eszközök nem képezik a felszámolási vagyon részét.
Részletek

Felszámolás alatt az NHB Bank

Budapest, 2019. december 4. — A bíróság elrendelte a végelszámolás alatt álló NHB Bank felszámolását. A hitelezői igények bejelentésének határideje a bíróság döntésének közzétételétől számított 60 nap. Az NHB Bank befektetőinek hitelezői igényt nem kell benyújtaniuk, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány kiadása továbbra is folyamatos.
Részletek

NHB ügyfelek: tájékoztatás a vagyonkiadásról

Budapest, 2019. november 20. – Az NHB Bank „v.a.” végelszámolója a Global Digital Services Plc (STC) - ISIN: MT0000730102 részvények kiadásával összefüggésben az alábbiakra hívja fel a szíves figyelmüket.
Részletek

NHB ügyfelek: tájékoztatás a vagyonkiadásról

Budapest, 2019. július 18. – A vagyonkiadást előkészítő folyamatok befejeződtek, a kiadással megbízott CODEX megkezdi az ügyfél-megbízások teljesítését. A végelszámoló továbbra is fogadja az ügyfelek transzfer- és átutalási megbízásait. A könnyebb ügymenet elősegítése végett a szükséges előkészületek is megtörténtek annak érdekében, hogy a befizetéseket bankkártyával is teljesíteni tudják az ügyfelek. A végelszámoló a vagyonkiadás hatékony és gyors végrehajtása érdekében kéri ügyfeleit, hogy az adataikban bekövetkezett esetleges változásokról mielőbb tegyenek bejelentést.
Részletek

Az NHB befektetőinek: kiadási célú megállapodás és további fontos információk

Budapest, 2019. június 27. – A végelszámoló tájékoztatja az NHB befektetési szolgáltatással érintett ügyfeleit, hogy a tulajdonukban álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány gyors és hatékony kiadása érdekében az NHB kiadási célú megállapodást kötött a CODEX Értéktár Zrt-vel. A vagyonkiadás várhatóan 2019. júliusában megkezdődik. A szükséges átvilágítással kapcsolatos tudnivalókról minden érintett ügyfél egyedileg kap tájékoztatást.
Részletek

Tájékoztató az NHB befektetői részére

Budapest, 2019. május 31. – A végelszámoló tájékoztatja az NHB befektetőit, hogy az NHB letéti helyei a végelszámoló rendelkezési jogának bejelentését befogadták és visszaigazolták. Az értékpapírok és pénzeszközök transzferálására, illetve átutalására vonatkozó transzfer- és átutalási ügyfél-megbízások nyomtatványait a végelszámoló elérhetővé tette a honlapján. Az ügyfelek jelentős számára tekintettel és a folyamat gyorsítása érdekében a végelszámoló tárgyalásokat folytat kiadási célú megállapodás létrehozása tárgyában. Ennek létrehozásáig a végelszámoló fogadja a megbízásokat, az állomány kiadásának módjáról és menetéről a végelszámoló hamarosan külön közleményben tájékoztatja a befektetőket.
Részletek

HIÁNYTALAN AZ ÜGYFELEK ÉRTÉKPAPÍR- ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁLLOMÁNYA

Lezárult az NHB Bank befektetési szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány felmérése. Az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó, hiányra utaló körülmény nem merült fel. Jelenleg még folyamatban van az NHB letéti helyein a rendelkezési jogok végelszámoló javára történő átjegyzése, melyet követően a végelszámoló soron kívül intézkedik az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír és pénzeszköz-állomány kiadásáról. Ennek módjáról és menetéről a végelszámoló külön közleményben tájékoztatja az ügyfeleket.
Részletek

PSFN TÁJÉKOZTATÓ AZ NHB BANK BETÉTESEI RÉSZÉRE

Az MNB-nek az NHB Bank végelszámolását elrendelő határozata alapján a PSFN, mint kijelölt végelszámoló megkezdte a bank saját vagyonának részét nem képező, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír és pénzeszköz-állománynak a felmérését, amelyre tekintettel az NHB Bank jelenleg kifizetéseket még nem teljesíthet.
Részletek

Betétesek kártalanítása

Megkezdődik az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. betéteseinek kártalanítása.
Részletek

NEM MŰKÖDHET TOVÁBB AZ NHB BANK

A Magyar Nemzeti Bank 2019. március 14-i hatállyal visszavonta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását.
Részletek