EN
Főoldal > Egyéb vállalati szolgáltatások > Okmányos Ügyletek

Okmányos Ügyletek

Csekk

Ügyfeleinktől csekket is átveszünk, amelyet a kiállító banknak továbbítunk beszedésre. Az ellenértéket a fedezet beérkezése után a megadott bankszámlán a bejövő átutalásoknál leírt módon jóváírjuk.

Export/import beszedések (okmányos inkasszók)

Az okmányos inkasszó kereskedelmi okmányok ellenében történő fizetés. A bank az okmányok, váltó(k) kezelését, átadását,illetve a fizetés lebonyolítását végzi pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül. Az inkasszó ügylet lebonyolítása a beszedésre vonatkozó egységes szabályok (URC 522) alapján történik. A fizetés a S.W.I.F.T rendszeren keresztül teljesül.

Export/import akkreditívek (okmányos meghitelezések)

Az akkreditív olyan fizetési mód, amelynél a nyitó bank arra vállal kötelezettséget, hogy a vevő megbízása alapján az előírt feltételek teljesítése és megfelelő okmányok benyújtása esetén fizetést teljesít az eladónak. Bankunk vállalja, hogy a megbízás benyújtása után az akkreditív a lehető legrövidebb időn belül megnyitásra kerül, amennyiben ehhez minden feltétel fennáll. A fizetés S.W.I.F.T rendszeren keresztül teljesül. Az akkreditív ügylet lebonyolítását az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok (UCP 600) alapján végezzük.

Bankgarancia

A garancia a bank által tett ígéret arra az esetre, ha a megbízó fizetési kötelezettségét nem teljesítené. A garanciára benyújtott igényjelentés esetén a bank az első írásbeli felszólításra, a szerződő felek közötti jogviszony vizsgálata nélkül köteles fizetni. Bankunk vállalja, hogy a megbízás benyújtása után a szükséges feltételek teljesülése mellett a garancia a lehető legrövidebb időn belül kibocsátásra kerül. Bankunk vállalja az Ügyfeleink javára érkező garanciák nyilvántartásba vételét, lebonyolítását is.

Tanácsadás

Ügyfeleink részére szakembereink bármikor készséggel állnak rendelkezésre, hogy segítsék őket a felmerülő kérdések megoldásában.

Kapcsolat

További információért kérjük, hogy hívja munkatársainkat:

Kutiné Rózsa Edit + 36 (1) 610-05-40

Kovácsné Túri Éva +36 (1) 429-94-27

vagy bankunk központi telefonszámán +36 (1) 429-94-00 kérje a Nemzetközi Fizetések Osztályát.